Computerrecht - overzicht

Computerrecht omvat het recht dat betrekking heeft op computergebruik en automatisering. Het houdt zich onder meer bezig met auteursrechtelijke bescherming van software en delicten die met behulp van computernetwerken kunnen worden gepleegd.

Logistiek, communicatie, verkoop, administratie: vrijwel alles is internetgerelateerd. Kwesties rond online marketing, domeinnamen en automatiseringsrecht zijn vaak complex, temeer daar ze veelal betrekking hebben op zowel nationale als internationale wetgeving.

De ontwikkeling van het internet is met zo’n enorme vaart gegaan dat de wetgeving er enigszins achteraan loopt. Er zijn wel wetten die te maken hebben met ICT, maar er is (nog) geen apart onderdeel van het Burgerlijk Wetboek aan computerrecht gewijd. Zo zijn in de Telecommunicatiewet de rechten en plichten van de telecommunicatiesector ten opzichte van de teleconsument vastgelegd en regelt de Auteurswet in welk geval er sprake is van exclusief recht op het intellectueel eigendom (bijvoorbeeld bij websites, apps en games). Andere aan computerrecht gerelateerde wetgeving: Octrooiwetgeving, Softwarerichtlijnen, Intellectuele eigendomsrechten en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Rechtsgebied: 

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een juridisch probleem en wilt u een advocaat of een mediator inschakelen?
Neem contact met ons op. Wij zoeken een specialist bij uw probleem.

> Schakel hulp in voor uw juridisch probleem