Ondernemingsrecht - overzicht

Ondernemingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle juridische aspecten waar een onderneming mee te maken kan krijgen. Onder ondernemingsrecht vallen uiteenlopende onderwerpen, zoals het oprichten van een onderneming, kiezen van een rechtsvorm, afsluiten van contracten, franchising, uitgifte van aandelen, maar ook het ontslag van een bestuurder.

Bij het oprichten van een onderneming zijn verschillende rechtsvormen mogelijk. Om te zorgen dat een onderneming juridische handelingen mag verrichten (contracten sluiten of eigendom hebben) dient de onderneming een rechtspersoonlijkheid te krijgen, zoals besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV), eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF). Wat de meest geschikte structuur is, is afhankelijk van het soort onderneming.

Binnen de nieuw op te richten onderneming worden diverse contracten gesloten, zoals arbeidsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en huurovereenkomsten. Als de onderneming commerciële relaties aangaat met andere ondernemingen, komen ook contracten voor een fusie of overname, een samenwerkingsverband of de financiering van de onderneming aan bod. Alle regels en wetgevingen die de wet hierin voorschrijft, vallen onder het ondernemingsrecht.

Ondernemingsrecht maakt deel uit van het privaatrecht.

Rechtsgebied: 

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een juridisch probleem en wilt u een advocaat of een mediator inschakelen?
Neem contact met ons op. Wij zoeken een specialist bij uw probleem.

> Schakel hulp in voor uw juridisch probleem