Onroerend goedrecht - overzicht

Onroerend goedrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle facetten van onroerende zaken. Onroerende zaak, ook wel onroerend goed of vastgoed genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond. Het betreft niet-verplaatsbare, materiële zaken.

De juridische aspecten van onroerende zaken zijn onder te verdelen in civiele en bestuursrechtelijke gebieden. Bij het civiele rechtsgebied kan het gaan om problemen rondom koop/verkoop (huur/verhuur), financieringsvoorbehoud, verborgen gebreken, erfpacht en bouwrechtelijke problemen.

Op bestuursrechtelijke gebied kan worden gedacht aan problematiek rondom het ruimtelijke ordeningsrecht (bestemmingsplannen, bouwverordeningen) en financiële of fiscale aangelegenheden (overdrachtsbelasting, omzetbelasting, huursubsidie).

Onroerend goedrecht heeft veel te maken met andere rechtsgebieden, zoals bouwrecht, huurrecht, omgevingsrecht en vermogensrecht.

Rechtsgebied: 

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een juridisch probleem en wilt u een advocaat of een mediator inschakelen?
Neem contact met ons op. Wij zoeken een specialist bij uw probleem.

> Schakel hulp in voor uw juridisch probleem