Personen- en familierecht - overzicht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met familiaire zaken als scheiding, geboorte, afstamming en huwelijk.

Personen- en familierecht is opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Internationale regels voor het familierecht zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Voorbeelden van onderwerpen die onder het personen- en familierecht vallen zijn wijziging van de huwelijkse voorwaarden, naamswijziging (achternaam), adoptie, erkenning/ontkenning vaderschap. Met betrekking tot scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap geeft het personen- en familierecht regels voor de procedure, boedelverdeling, partneralimentatie, co-ouderschap en pensioenafspraken.

Ongeveer de helft van de gerechtelijke procedures heeft betrekking op personen- en familierecht. In de wetgeving rondom het onderdeel familierecht vinden regelmatig wijzigingen plaats.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een juridisch probleem en wilt u een advocaat of een mediator inschakelen?
Neem contact met ons op. Wij zoeken een specialist bij uw probleem.

> Schakel hulp in voor uw juridisch probleem